Privacy beleid

Vprint NV weet dat u belang hecht aan uw privacy. Daarom respecteren we om uw privacy, bij het gebruik van de website, met name bij het invullen van uw persoonsgegevens.

Op website van Vprint NV worden op verschillende plaatsen persoonsgegevens verzameld. Dat kan gebeuren via elektronische formulieren die u dient in te vullen wanneer u een product of dienst bestelt, wanneer u gebruik maakt van een dienst die via de website wordt aangeboden, wanneer u informatie vraagt of deelneemt aan een enquête of wedstrijd.
De persoonsgegevens die u via deze kanalen verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van Vprint NV. Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren, om de kwaliteit van de diensten te verbeteren en om u te informeren over producten, diensten en aanbiedingen.

De verzamelde gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij uitdrukkelijk meegedeeld.

Elke persoon die zijn/haar identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn/haar persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek.

Vprint NV behoudt het recht om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn van 24 oktober 1995.
Loading
Loading